רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

לא זו אף זו, במרבית הרציחות ההמוניות בישראל — 27 מתוך 31 — למבצעים לא היה עבר פסיכיאטרי — רק לשניים היה עבר פסיכיאטרי ואילו לשניים הנותרים אין לדעת. פסיכוטי בניגוד לדעה הרווחת בציבור, שיעור המקרים בהם נעשה רצח המוני על רקע פסיכוטי, היינו כתוצאה ממחלת נפש ובהשפעתה, הינו בטל בששים.

ברציחות אלו שיעור "ההצלחה" של הרוצח הוא גבוה מאד — 0 פצועים, ורק במקרה אחד היו שניים שניצלו בנס — ככל הנראה בגלל תקלה בנשק. לחלק מהם יש רקע פסיכופתולוגי שבעיקרו דיכאון.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

יובל בן ה- 7 וחצי לא נפגע.

19
אם נרצחו 2 בני-אדם במהלך אירוע חד פעמי, הרי בדרך כלל אחד מהם לא היה היעד לרצח, אלא אדם שנמצא במקום ובזמן הלא נכון.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

שמעון שר שרף למוות במושב בארותיים שבדרום, בליל ראש השנה 17. אין קשר משפחתי בין הרוצח ובין הנרצחים. ממצא זה נובע בעיקר מתופעות הרצח ההמוני בתוך המשפחה ובבתי הספר.

בישראל לא התרחש רצח המוני בבתי-ספר, המתבצע בעיקר על-ידי קטינים, או רצח המוני בכלי תחבורה ובמקומות בילוי כפי שנעשים בארצות-הברית. ככל הידוע רק שני רוצחים מבין השישה היו נשואים, וגם אלו רצחו את נשותיהם.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

משם פנה לחדר הילדים ורצח את יגאל 10. המקרה של מאיר הר ציון לא בוצע בישראל, מדוע בכלל רצח מחוץ למדינה נכלל כאן? כ- 32% 10 מתוך 31 מכלל המקרים בכל 6 הקטגוריות האחרות הוכללו בקטגוריה זו, שהיא גם הקטגוריה השנייה ברצחניותה ובמסגרתה נספו 21% מכלל הנספים ברציחות המוניות בישראל.

13
אבו סרחאן התפרסם בכלי התקשורת לאחר שהחליט לתרום את איברי הנרצחות להשתלה. הטבח במערת המכפלה והרצח בשפרעם נכללו בקבוצת "השנאה והאידיאולוגיה".

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

אני גם חושב שלטובת המחקר יש להימנע עד כמה שניתן לקבוע כי 'מניע לא ידוע' הוא ברירת המחדל של מקרים כאלו.

8
כמחצית מהמקרים 16 מתוך ה-31 נעשו כאמור במסגרת המשפחה. יובהר כי הממוצע הגבוה בישראל מוטה בגלל 2 מקרים בהם מספר הנרצחים היה חריג ביותר לעומת האחרים הטבח הכפר קאסם בשנת 1956 ובמערת המכפלה בשנת 1994.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

זאת ועוד, מניין לך מה סברו באמת הרוצחים בכפר קאסם? בישראל המעמד האישי כנראה דומה — כ- 42% מהמקרים היו נשואים, כ-52% היו רווקים השאר אינו ידוע. מעבר להערות אלו אני חייב להגיד שהמחקר מענין ומלמד. התוקף בקטגוריה זו הוא במוצע בגיל 34 אך סטיית התקן היא גדולה מאד ועומדת על 14, בגלל פיזור הגילים ביחס לכמות הרוצחים — הצעיר היה בן 14 וחצי והמבוגר בן 48.

ברוך גולדשטיין — הרצח ההמוני השני בגודלו שנעשה בישראל הוא טבח מערת המכפלה, שבוצע ביום ששי, 25.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

הנקמה יכולה להיות כלפי יחידים או כלפי קבוצה. בדצמבר 2006 הוא התאבד בבית הסוהר עם התפילין שלו. נתון זה דומה לישראל — ממה שידוע רק בשליש מהמקרים היה עבר פלילי למבצעים ולאו דווקא על עבירות אלימות.

16
התפלגות מקרי הרצח ההמוני בישראל לפי מניע והקורבנות הספרות המקצועית והמחקרית מסווגת מעשי רצח המוני בכמה אופנים. מאפייני הרוצח ההמוני וקורבנותיו ההבדלים בין הרוצח ההמוני והרוצח הרגיל הם מהותיים ואינם רק כמותיים.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

בגדר הגדרה זו נכללו גם רוצחי המון שלא הורשעו ברצח מסיבות שונות, ובכלל זה כאלו שמתו לפני שהועמדו לדין, או שנמצאו לא כשירים לעמוד לדין, או כאלו שלא הועמדו לדין מסיבות משפטיות שונות כגון חוסר בראיות, אך מעשיהם הוגדרו כרצח על-ידי סוכנויות אכיפת החוק בישראל.

17
בחירת הנפגעים נעשית על-פי מפתח תרבותי, סקטוריאלי, או אתני.

רצח המוני בישראל

כהן עין כרם אודי כהן עין כרם אודי

רצח המוני מתוך נקמה נקמה על רקע רומנטי, תעסוקתי או אישי אחר היא המניע השכיח ביותר במעשי הרצח ההמוני בישראל. טבח מערת המכפלה, והרצח בשפרעם הנם טרור מובהק, גם אם היו כנקמה.

5
אחד שלא היה אחראי למעשיו והשני לא היה כשיר לעמוד לדין אברהם עזרא שזרק רימון לדיסקוטק בנתניה בשנת 1975 ורצח 6 בני אדם ופצע 26 נוספים ויריב ברוכים ששרף למוות בשנת 2000 בתל אביב 4 נשים. קביעת המניע היא במקרים רבים עניין לפרשנות, ועל כן היא יכולה להיות שנויה במחלוקת.