מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

המוכר יציין, בין היתר, מהו הסעיף לפיו הוא מבקש פטור ממס שבח בהגשת טופס 7000 ואם נדרש חיוב על החלק העודף של הרווח שעולה על תקרת הפטור; ואילו הרוכש יתבקש להצהיר מה השימוש המתוכנן עבור הזכות שרכש, אם זוהי הדירה היחידה בבעלותו, מהם נתוני השווי לצורך מס רכישה ועוד. אם אחד הצדדים חש כי קופח על ידי החלטת המנהל בדבר ההשגה, ביכולתו להגיש ערר תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

20
תוך שמונה חודשים ממועד הגשת הדיווח, ישום המנהל את המכירה במס שבח ובמס רכישה, לפי השומה עצמית או לפי מיטה שפיטה. אך ניתן גם לבחור במערכת מייצגים ולהיות מיוצג על ידי הרחבת דיווח מקוון ביום 21.

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

יש למלא את סיסמת הכניסה החד פעמית שנשלחה וללחוץ על כפתור "כניסה". את הדיווח מחויבים להגיש גם המוכר וגם הרוכש, תוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה, כאשר האחראי על הגשת הדיווח של כל אחד מהצדדים הוא עורך הדין המייצג אותו. רשות המסים השיקה מערכת אלקטרונית לעסקאות מקרקעין — עיתון רשות המסים השיקה מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין המייצגים בעסקאות מקרקעין לבין עובדי משרדי מיסוי מקרקעין, הפקת שוברי מקדמות ועוד.

5
הורדת ספח חדש לתעודת זהות.

שבח נט מערכת מייצגים

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

המערכת תפיק עבורך סיסמה חד פעמית לכניסה ותשלח אותה בדואר אלקטרוני או במסרון לטלפון הנייד בהתאם לפרטים שהזנת בעת הרישום. לשם כך יהיה עליו להגיש בקשה בכתב באמצעות טופס בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון, ולצרף מסמכים התומכים בבקשתו וכן טפסי הצהרה מתאימים על ביצוע העסקה.

17
דיווח מקוון על עסקאות מקרקעין החל מיום 1.

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

לכל סוגי הטפסים מבנה דומה, הכולל הצהרה על פרטי הצדדים בעסקה ופרטי עורך הדין המייצג, פרטי ההצהרה ומסלול המיסוי, פרטי זכות המקרקעין הנמכרת ופרטי העסקה והצהרות מצד המוכר ומצד הרוכש.

13
בנוסף, מאפשרת המערכת המקוונת הפקה של אישורי מיסים ושוברי תשלום לפי השומה העצמית, דבר שבעבר ניתן היה לעשות רק באמצעות הדואר או על ידי הגעה למשרדי מיסוי המקרקעין.

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

כאמור, בכל עסקת נדל"ן מחויבים המוכר והרוכש לדווח על העברת הזכויות. לאחר קבלת הודעת השומה, רשאי כל אחד מהצדדים להגיש השגה אם הוא חולק על הנתונים המפורטים בה.

בכל עסקת מכירה או רכישה של זכויות במקרקעין נדרשים המוכר והקונה להגיש לרשות המיסים דיווח הכולל הצהרה על ביצוע העסקה ושומה עצמית.

מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין

מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין מייצגים מערכת מיסוי מקרקעין

מלבד ההצהרה על המכירה או הרכישה, נדרשים המוכר והרוכש להגיש שומה עצמית של המס בו הם חייבים, כלומר אומדן של המס אותו יהיה עליהם לשלם על העסקה. בשנת 2017 הוחלט על ייעול התהליך, שבוצע עד אז באופן ידני, ולאחר אישור התיקון לחוק הפכה להיות הדרך היחידה פרט לחריגים המוגדרים בחוק להגשת הדיווחים על עסקאות נדל"ן לרשות המיסים.

16
בעקבות תיקון חוק מיסוי מקרקעין מערכת מייצגים, מיסוי מקרקעין מאפשרת פונקציה מבורכת נוספת של פניה למנהל האחראי על הטיפול בדיווח לצורך בירורים, הבהרות, קביעת דיון וכדומה, בעוד שלפני החלת חוק מיסוי מקרקעין מערכת מייצגים יכולים היו הצדדים לדעת מי המנהל המטפל בהצהרתם רק לאחר יצירת קשר מצידו. בסיום תופק עבורך סיסמה איתה ניתן יהיה להיכנס למערכת.