למידת חקר

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

ניתן לקיים למידה מרחוק באמצעים סינכרוניים - כל המשתתפים נפגשים בו זמנית באמצעות וידאו או צ'אט ובאמצעים א-סינכרוניים - המורה נותנת משימת למידה והתלמידים משתתפים דרך הסביבה הדיגיטלית במועד הנוח להם מכל מקום ומכל אמצעי קצה תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך - מדריך פדגוגי לצוותים חינוכיים תל"ם בחנ"מ כולל מידע, עקרונות, הנחיות וכלים לשיח פדגוגי וליישום בפועל, המהווים תשתית משותפת לתכנון ולפיתוח פדגוגי מיטבי בכל מסגרות הלימוד בהן לומדים תלמידים עם צרכים מיוחדים ברצף המוגבלויות ורמות התפקוד.

מתווה למערך הלמידה לתלמידים מחוננים הלומדים במרכזים ייחודיים. מורים צריכים למצוא הצגות מוחשיות של כל רעיון מופשט שנלמד.

פדגוגיה

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

Washington, DC: National Academy Press, 1996. לומדים מוכשרים מעלים שאלות ורעיונות יצירתיים היכולים להניע תהליך של חקר ולאפשר פעילות מעניינת ומאתגרת ולעזור לפיתוח החשיבה ולבניית הידע. דיואי יזם שלב הכרה מצד התלמיד שהוא ניצב בפני בעיה.

13
בחקר זה המורה יכול להנחות את התלמיד בתכנון החקר, ללמד שיטות מחקר מתאימות ודרכים לניתוח נתונים.

תלמידים עם צרכים מיוחדים

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

דיואי פיתח את הדוקטרינה שהמוח הוא פונקציה אורגנית שהאדם משתמש על מנת להקטין את הדחפים שלו, לפתור בעיות, לספק צרכים, להשיג יעדים.

17
מחוננים נוטים לחשיבה רפלקטיבית, כלומר, לנתח את מחשבותיהם ולשפוט אם הן הגיוניות ומקדמות.

מיומנויות למידה

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

לא הייתה להם מחלוקת עם הגישה שמבוגר יודע יותר מילד, או לגבי הערך של מורשת תרבותית, אלא נקודת המחלוקת המרכזית הייתה בקשר למקומו של הלומד, אותו הם תפסו בתור המניע האמיתי ללמידה. מיומנות זו כוללת את הבנת מושג המספר וידיעה של עובדות יסוד בתחום החשבון.

4
לתלמידים מוכשרים נטיות המקדמות חקר, כמו סקרנות וחשיבה סביב בעיות, אך לעיתים גם חסמים לחשיבת חקר כמו לחץ אל מול הציפיות מהם ופרפקציוניזם מוגזם. כל תינוק יכול לגדול להיות גנב או בעל מקצוע.

למידה משולבת

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

המשמעות של גישה זו היא שעל המורה להציב בפני התלמיד בעיות לפתרון במקום רק שינון וזכירה. מרחבי הזום וההוראה המקוונת יכולים לשמש פלטפורמה יעילה לשיח משמעותי וללמידת עמיתים בקבוצות קטנות, ליצירת מפות מושגים, לחקר סוגיות ולהפקת תוצרים יצירתיים כמו לוח שיתופי ופוסטר דיגיטלי, ולטיפוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית באמצעות ניהול יומן למידה בלוג. המעבר מחשיבה קונקרטית, על המצוי לחשיבה פורמלית על הרצוי או האפשרי מאפשרת לשער השערות.

Clearing House, 85 3 , 96-101.

פיתוח פדגוגי

למידה פדגוגי למידה פדגוגי

הם מסוגלים לקבל הערכה מציאותית של מעלותיהם וחסרונותיהם, מודעים לחשיבה שלהם ולאופן הלמידה המתאים להם.

4
מימוש מטרות החינוך בהתאמה ל. מיומנויות אלו כוללות התמודדות עם , הכנה מנטלית ללימודים ולבחינות, התמודדות עם , למידה ו, יכולת התמדה ועוד.