בזמן אמיתי

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

אין ספק שספר זה מעניק גושפנקא סופית למעמדו של גבריאל מוקד כיורשם הבלתי מעורער של גדולי המבקרים של הספרות העברית: דוד פרישמן, חיים יוסף ברנר וברוך קורצווייל. אליוט: " אלא שכך או כך — כל התנגדות נשברת. אולם עתה נתפש "כל העיניין" מתוך פרספקטיבה רחבה יותר, המקנה אף למאבק היותר טראגי ממדי-עומק, שֶׁכֵּן ממד האירוניה והעייפות מעמיק, לעיצומו של דבר, את הטראגיות.

התכונה הראשונה במעלה, המשותפת לכל השירים הללו, היא העייפות האירונית, הנשמרת אף במצבים הטראגיים ביותר. היחסיות המובהקת של היסוד הטראגי והיסוד אירוני היא, איפוא, בחשבון אחרון, הנימה הקובעת בשלבה הנוכחי של שירת אבידן.

מן השולחן

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

סופרים, משוררים והוצאות לאור מוזמנים להפיק אצלנו את יצירותיהם כספר אלקטרוני וגם כספר מודפס, ובדוור ישיר ללקוחות. כאמור, אין גישת המשורר לתימאטיקה זו הומוגנית.

5
אולם 'הכתם נשאר על הקיר' הוא העיצוב היותר מזוכך והגבישי של התהליך האמוציונאלי, שהוא מעינייננו. ברם, לגבי המשורר, מסמלת הידיעה העייפה של מידת הגרוטסקיות שב"כל העיניין" רק תחושת-מועקה מטיפוס חדש.

בזמן אמיתי

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

טראגיות, הנתפשת מתוך אירוניה ועייפות, נגרע אולי מערכה האובייקטיבי והאבסולוטי. ברם, אם 'שינאה ארוכת טווח' היא הסיכום ההגותי של שירי 'ברזים ערופי שפתיים', הרי 'תקרית' היא סיכומם האמוציונאלי המושלם; ובכך אנו חוזרים למוטו הפותח מאמר זה, שמשכיל כל-כך לתאר את תהליך-המעבר מרֶגש של "אי-הבנה מצערת" ועד לתחושת טוטאליות שב"כל העיניין".

בספר זה, מכנס גבריאל מוקד, בפעם הראשונה את מסות הביקורת שפרסם בבמות הספרותיות המרכזיות מאז שנת 1954 ועד היום.

מן השולחן

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

השיר מתאר ניסיונות חוזרים-ונישנים של פלוני לסלק כתם מעל הקיר. אבל אסוננו הוא כל העיניין, ואי-הבנה לפעמים כך נוצרת. הפאתוס שבזעקה האישית הזאת ייתכן רק בשלבה הראשון של הקונפרונטאצייה בין המשורר ובין חוויית "כל העיניין".

2
שיר זה ממזג את התחושה הטראגית המובהקת עם פרוזאיות חיצונית שלצורה, פרוזאיות המתקרבת כמעט לקביעת העובדות האמירתית והיבשה. הוא יוצא עתה למסע שירי-דיאלקטי מיוחד במינו, שהמוטיב העיקרי שלו הוא מתן פירוש חווייתי רב-פנים למציאותו של הכתם.

הוצאה לפועל

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

הדגש על "לנו", על אלה שנתנסו בחוויית הכתם ויש להם די-כישרון לתאר חווייה כזאת.

11
והנה, התפתחות המוטיבים, שעקבנו אחריה הַחֵל מ'האסיר' וְכַלֵה ב'עץ ירוק בוער ולא אוכל', מגיעה לשיאה ב'שינאה ארוכת טווח' וב'תקרית'. האירוניה הזאת נמצאת, כמובן, מחוזקת כפל-כפליים על-ידי עצם מיקום האירועים הטראגיים על "שפת הים שלנו", על "החולות".

בזמן אמיתי

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

הדממה הדקה הזאת, שהתיאור המפורט של זעקתה הוא העדות היותר חותכת לעוצמת ההבעה השירית של המשורר, היא גם המרכיב הדימויי החשוב ביותר ב'עץ ירוק בוער ולא אוכל'.

8
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. ב'מלחמה אבודה' מתנהל המאבק הטראגי ביותר שאפשר להעלותו על הדעת.

מן השולחן

לפועל מוקד הוצאה לפועל מוקד הוצאה

הטראגיות הבלתי-פשרנית אינה נעלמת, "היחס המלחמתי אל הדברים" עומד בעינו גם כאן.

ואולם, הטראגיות מתקיימת כאן בצידו של מימד האירוניה, המתבטא, בראש-וראשונה, בהכרה הצלולה ש"כל מה שפוטפט פה איננו אלא סרח" וכו'. ב'חילוף מישמרות' מתקרבת מאוד הטראגיקה של המחאה לאופי-דימוייה של השירה המודרניסטית הרוסית: "…עוד מעט.