אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

צימר שימש כעורך הראשון של "", שבועון ביידיש שנקנה בהמשך בידי. לאחר חתונתם התגוררו בשכונת ב.

7
תחילה היה נלהב, ולאחר מכן הפך ל נלהב, בתחילה כ ולאחר מכן כ.

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

ב נשא לאישה את רייזל למשפחת שישא, מ. ב נזקק לטיפול רפואי ב ונסע לשם עם רעייתו. בשנותיו האחרונות עבד צימר כמתרגם, הן עבור האו"ם והן עבור חב"ד.

12
בסוף ערך את העיתון היומי "היומן".

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

הוא נפטר ב, לאחרי מחלה ממושכת, ב.

2
מזכ"ל נוסף של הארגון, , אמר לו כי הוא "או"ם שלם", בשל השפות הרבות שבהן שלט. גיטלין", את החוברת "יהדות התורה והמדינה", ובה עמדתו ביחס לציונות ולמדינה.

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

בתחילה השתייך למפלגת , ולאחר מכן הפך למתנגד קיצוני ל ול. הוא התגורר ליד שכונת , ובעקבות התעניינותו בחוגים החרדים הקנאים הפך ל נלהב.

14
כשהגיע ל נכנס לרבי , האדמו"ר מ לפגישה "יחידות" של ארבע שעות. מאוחר יותר הצטרף ל וערך את ביטאון התנועה, "".

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

. בדצמבר , זמן מה לאחר , והמשפחה התיישבה ב, שם למד ב. בצעירותו התאפיין במעברים מהירים מאידאולוגיה לאידאולוגיה.

20
רעייתו נישאה בשנית לרב , דיין ב, ולאחר מכן ב.

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

צימר תרגם לשפות שונות את "המכתבים הכלליים" שכתב האדמו"ר לכלל היהודים בעולם לפני חגים. . .

. .

אוריאל צימר

פרץ אוריאל פרץ אוריאל

.

2
.